OPŠTI PODACI O FIRMI

Naziv firme: Vladan Kojić Pr Office Shop

Sedište firme: Dimitrija Konjovića 18, 11090 Rakovica

Matični broj: 64915827

Pib: 110597769

Šifra delatnosti: 3101

Adresa za prijem elektronske pošte: office@namestajzakancelarije.rs

Adresa za prijem pošte: Dimitrija Konjovića 18/12, 11090 Beograd-Rakovica

Broj telefona: 064 539 8 000

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA

Firma Vladan Kojić Pr Office Shop je vlasnik sajta namestajzakancelarije.rs

Posetom ili kupovinom na našem sajtu,prihvatate uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu. Zadržavamo pravo da bez prethodnog obaveštenja vršimo izmene i dopune.

Za sva pravna pitanja,nadležan je sud u Beogradu.

Office Shop i Vi kao kupac ste saglasni da je za eventualne sporove nadležan sud u Beogradu i primenjuju se zakoni koji važe u Srbiji, bez obzira ako se zakon koji se primenjuje u Vašem regionu razlikuje od zakona na teritoriji Srbije.

CENE NA SAJTU

Sve cene na sajtu su iskazane u dinarima, bez iskazanog pdv-a. Ukoliko stičete pravo na odbitak pdv-a , na kompletan saldo neće biti dodat isti.

Inače, mi smo u sistemu Pdv-a.

O PORUDZBINAMA

www.namestajzakancelarije.rs garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi odgovaraju specifikaciji na sajtu. U slučaju odstupanja od navedene specifikacije ili defekta, obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo, a sve troškove zamene snosimo mi. Garancija ne važi slučaju neadekvatnog rukovanja od strane kupca.

  • Nakon prijema porudzbine putem sajta, prodavac je obavezan da izvrši telefonsku ili e-mail potvrdu iste. Tek nakon naše potvrde ili slanja validnog predračuna, Office Shop smatra da je porudzbina validna
  • Kupac ima pravo da izvrši povraćaj robe bez oštećenja u roku od 15 dana
  • Prodavac se obavezuje da poručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku
  • U slučaju bilo kakve promene, prodavac je dužan da obavesti kupca 
  • Office Shop zadržava diskreciono pravo da pojedine porudzbine odbije

NAČINI PLAĆANJA

Ukoliko kupujete robu kod nas, plaćanje možete izvršiti avansnom uplatom virmanski na naš račun. Uz svaki račun dobijate odgovarajuću fakturu( na sef-u , ukoliko ste prijavljeni ) ili fiskalni račun ukoliko kupujete kao fizičko lice.

NAČIN I TROŠAK DOSTAVE

Svu robu koju kupujete kod nas, mi isporučujemo i montiramo, osim u slučaju kad kupcu odgovara da je sam preuzme, a sve u dogovoru sa nama. Isporuka i montaža za bilo koju vrednost na užoj teritoriji Beograda je besplatna. Nameštaj isporučujemo na teritoriji cele Srbije. Najbolje je da nas kontaktirate po tom pitanju.

REKLAMACIJE, SAOBRAZNOST I GARANCIJA

Sva roba kupljena kod nas podleže saobraznosti ili garanciji po zakonu, u zavisnosti od vrste robe. Svaka reklamacija se uz račun, rešava prema zakonu o zaštiti potrošača. 

UGOVOR O PRODAJI NA DALJINU

Tekst ugovora možete preuzeti OVDE

VANSUDSKO REŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Dužni smo da Vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno ga objavljuje. Ministarstvo untrašnje i spoljšnje trgovine takođe je formiralo jedinstven registar svih zakonskih akata u vezi zaštite potrošača i možete se dodatno informisati klikom na sledeći link: Zastita potrošača (must,gov.rs) kao i zakoni (must.gov.rs). Postupak pred telom može da pokrene potrošač, samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač ptotekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije, gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora. Vansudsko rešavanje spora može da traje naduže 90 dana od dana podnošenja predloga. 

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se:

  • U potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja
  • Za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac
  • Za neposredne pregovore između potrošača i trgovca 
  • Na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničkom postupku
  • U postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača

Svaka strana u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove. Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora. 

PRAVO NA ODUSTANAK OD KUPOVINE 

Na osnovu zakona o zaštiti potrošača ( Službeni glasnik RS, br. 62/2014), potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz člana 34 i 35 ovog zakona. 

Potrošač ovo pravo ostvaruje izjavom koju moze dati na posebnom obrazcu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu.

Obrazac preuzmite OVDE

Nakon popunjenog obrazca potrebno je da nam i fizički vratite robu na nasu adresu Prvoboraca 31, 11090 Rakovica (magacin)

Ukoliko Vam je od ovoga bilo šta nejasno, molimo kontaktirajte nas putem mail-a office@namestajzakancelarije.rs ili putem telefona 064 539 8 000

POVRAĆAJ NOVCA 

Povraćaj novca po bilo kom osnovu, vrši se isključivo na tekući racun kupca , a najkasnije 14 dana od dana prijema obrazca o odustanku ugovora na daljinu. Potrebno je da nam dostavite tekući racun, a ukoliko isti nemate, molimo da nas o tome obavestite.

SADRŽAJ SAJTA I VLASNIŠTVO

Informacije na sajtu namestajzakancelarije.rs , a to uključuje, slike, tekstove i drugo, su u vlasništvu kompanije Office Shop i bez naše dozvole se ne smeju kopirati. 

PRAVO NA PRIVATNOST I BEZBEDNOST

U skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka, podaci koje ostavljaju potrošači na sajtu, koriste se isključivo za komunikaciju u slučajevima kupovine i isporuke namestaja. Office Shop lične podatke kupaca ne koristi za druge namene, niti će to raditi. 

AŽURIRANJE PODATAKA NA SAJTU

Zadržavamo pravo da možemo, bez prethodne najave, promeniti podatke prikazane na bilo kojoj stranici sajta. 

TIM OFFICE SHOP