Vladan Kojić PR Office shop

Adresa:

Dimitrija Konjovića 18, Beograd

Matični broj: 64915827

PIB: 110597769

Telefon:

064 5 398 000

Broj računa: 340-11425605-05

Erste banka

Broj računa: 325-9500600045515-81

OTP banka

namestajzakancelarije.rs

office@namestajzakancelarije.rs

www.namestajzakancelarije.rs

Kontaktirajte nas za više informacija